donderdag 14 maart 2013

A cartoon a day keeps islam away


“De vrijheid van gedachten en geloof - de Vrijheid van Meningsuiting - eindigt daar waar de vrijheid van gedachten en geloof van de ander begint”.
“In verband met aanvallen op religie zijn internationale verdragen noodzakelijk die de Vrijheid van Meningsuiting in de vorm van provocatie, verbieden”.
Door de basis van het westen -freedom of speech / Vrijheid van Meningsuiting- aan te vallen, doet islam een redelijk succesvolle poging het westen te domineren. Aangezien de meerderheid van onze leiders al geruime tijd met de witte vlag staat te zwaaien en zich heeft overgegeven, wordt gepoogd de burgers over de hele westerse wereld blind en doofstom te laten zijn.
Als er iemand ondubbelzinnig is over de intentie van islam, is het Erdogan wel.“Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten”. Meer ondubbelzinnig dan dit, komen oorlogsverklaringen niet, dunkt me. Ook de uitspraken waarmee deze column begon, zijn van onze moslimse ‘vrind’ Erdogan. Turkije, waar meer journalisten gevangen zitten dan in China, bemoeit zich met liefde met de Vrijheid van Meningsuiting in de (westerse) wereld. Met liefde voor het mohammedanisme, wel te verstaan.
Je zou denken dat westerse journalisten direct in de spreekwoordelijke pen klimmen op het moment de vrijheid van meningsuiting en expressie in gedrang komt. Wereldwijd is Freedom of Speech hét onderwerp dat ter discussie wordt gesteld. Je zou verwachten van degenen die het brood verdienen door een beroep te doen op die vrijheid, dat zij massaal protesteren tegen de mondiale aanval op het vrije woord. Niets is minder waar. De journalisten zitten gevangen in een web van een clubje realofoben, gevoed door angst. Een enkeling rukt zich los, waarop direct een cordon sanitaire volgt. Op de zwarte lijst gezet in medialand, is je lot als eigenzinnige journalist. Dit dient andere journalisten te ontmoedigen de mediamachthebbers de rug toe te keren.
Journalist Nils Thorsen van de krant ‘Politiken’ in Denemarken, de enige krant die excuses heeft aangeboden voor het plaatsen van Mohammed-cartoons, zei op zijn facebookpagina het volgende:
“Violent muslims scare us to not write the truth”.
Waar het islamcritici gemakzuchtig wordt verweten te handelen op basis van een angst, blijkt keer op keer dat juist voor westerse mensen die geen kritiek uiten op islam, angst de slechte raadgever is. “Ik werk bij de krant en ik weet van mezelf en van anderen, dat we tegenwoordig meer dan twee keer nadenken voor we iets schrijven dat over moslims en islam gaat”, zegt Thorsen. “Met betrekking tot de cartoons, denk ik dat het vrij duidelijk was, dat mensen die demonstreerden, ambassades in brand staken en dreigden met moord en nóg meer brandstichting, direct invloed hebben gehad op wat we durfden te zeggen en schrijven. We waren zó bang. Dat moeten we gewoon toegeven.”
Ieder westers mens kan voor een paar euro een koran kopen en het verbranden. Iedere moslim kan een platform vinden om dat te veranderen in een fysiek gevecht om belediging. Nu aan beide zijden van de tweedeling democratische westen / islamitische wereld de strijd met steeds meer overgave wordt gevoerd, hebben de westerse ‘provocateurs’ en de aanhangers van islam elkaar gevonden en zien we steeds vaker conflicten met confrontaties ontstaan.  
De reactie van Ayatolollah Khomeini -een doodsvonnis uitspreken- op The Satanic Verses van Rushdie heeft als doel gehad, de islamitische mores en wetten aan het westen op te leggen. Van daaruit is de trend gestart om islamkritiek vanuit het westen te veroordelen.  Steeds opnieuw als mensen in het westen wordt verweten Mohammed, de koran of islam te beledigen, gaan aanhangers van het mohammedanisme over tot demonstreren,  gewelddadige opstand en moord.
Fleming Rose - publiceren van 12 Mohammed cartoons * Terry Jones - mededeling een koran te willen gaan verbranden. * Nakoula Basseley Nakoula - Innocence of muslims. * Charlie Hebdo krijgt, door meerdere Mohammed cartoons te plaatsen, de schuld voor het door Frankrijk moeten staken van diplomatieke missies. * Plannen van het Duitse satirische magazine Titanic om ‘iets met Mohammed te gaan doen’, vormden een bijdrage in de besluitvorming Duitse ambassades te sluiten.
Binnen de islamitische wereld worden deze zogenaamde beledigingen misbruikt als rechtvaardiging voor geweld. Khomeini deed dat met The Satanic Verses en Ahmad Laban deed hetzelfde met de Deense cartoons. Karzai hitste Afghanen op vanwege door Amerikaanse soldaten verbrande korans en de Egyptische (Hoera, voor de Arabische Winter!) predikant  Khaled Abdullah maakte van Innocence of Muslims een internationaal evenement. En het westen zegt sorry.
Men wilde geen feestje organiseren in Haren, omdat daarmee het oproepen tot feestjes wordt beloond en het opnieuw oproepen tot feestjes zou stimuleren. Door met excuses te reageren op moord, geweld en nog meer oproepen tot geweld, geef je het signaal dat moord en geweld dé instrumenten zijn, doelen te bereiken. Wat zou er gebeuren als redacteuren en managers van de mainstream media samen besluiten dat de grens van intimidatie is bereikt? “Het is genoeg geweest met die islamitische intimidatie. Vanaf vandaag publiceren we iedere dag een beroemde Mohammed cartoon, steeds weer opnieuw, tót aanhangers van islam beseffen dat geweld contraproductief is en ze van gekkigheid niet meer weten tegen welk gevoel van belediging men nú weer moet protesteren en zij uitgeput en gedemotiveerd zijn.” Wat zou er dan gebeuren als er dagelijks Mohammed cartoons verschijnen en er regelmatig koranverbrandingen zijn?
Zou herhaling uiteindelijk inspireren tot institutionalisering, alleen maar resulteren in meer en meer woedende reacties vanuit de moslimwereld en zou herhaling een instrument zijn voor islam meer macht naar zich toe te trekken? Of zou het leiden tot routinematig protest, tot het uitputten van de weerstand en tot een realiseren dat geweld slechts contraproductief is? Iedere dag een Mohammed cartoon en af en toe wat korans verbranden zal het steeds moeilijker maken om grote groepen moslims te mobiliseren voor demonstraties. En dan kunnen we in het westen met islam omgaan, zoals we dat met alle religies en ideologieën doen; in vrijheid bekritiserend, zonder angst. Dat zou de aanhangers van islam laten zien dat wij in het westen niet capituleren, dat wij hier de islamitische wetten afwijzen en dat we er klaar voor zijn om op te komen voor onze normen en waarden, voor het fundament van onze westerse cultuur; de Vrijheid van Meningsuiting.
 A Mohammed cartoon a day, keeps islam away
Laat het maar zien, westers medialand. No guts no glory!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten