maandag 15 april 2013

TPO: we hebben een 'jongerenprobleem'; BM: we hebben een naïviteitprobleem.

De Arabische Lente werd bejubeld door mensen die de realiteit negeren, omdat Geert Wilders nu eindelijk zijn draagvlak zou verliezen; de Arabische Lente zou aantonen dat Wilders geen gelijk heeft inzake het mohammedanisme. Als de Arabische Lente niet heeft kunnen aantonen dat Wilders ongelijk heeft, zou hij wellicht gelijk kunnen hebben?

Vandaag schreef Rick Kuitems een stukje voor The Post Online "Het gelijk van Wilders: tijd dat er iets aan het 'jongerenprobleem' gedaan wordt. Maar vergeet afkomst en religie". Een dromerig stukje met wat Wildershaat als prioriteit en met onrealistische en ondoordachte oplossingen. Kuitems is opgegroeid in het laakkwartier en was een boefje, dus hij voelt zich verbonden met het mohammedaanse tuig. Een echte hooligan zou het stamgedrag van mohammedanen beter moeten begrijpen, maar Kuitems begrijpt er zo te lezen niets van. Met de westerse opvoeding groot gebracht, kun je jezelf niet vergelijken met iemand die is grootgebracht met de mohammedaanse opvoeding. Op basis van je eigen westerse referentiekader anticiperen op het gedrag van iemand met een mohammedaans referentiekader, is gedoemd te mislukken. 

"Eén lijn trekken voor bestraffing van wangedrag!" Volgens de wet, zou dit reeds zo moeten zijn, dunkt me. We zijn allen gelijk, we zijn allen tuig!, lijkt Kuitems te denken. Nee Rick, zo werkt dat niet. Ik ken toevallig veel laakkwartiermannetjes van die generaties en natuurlijk is het wel overlastgevend tuig geweest, maar het waren op een enkeling na, vooral mannetjes die een grote mond hebben als ADO het een seizoen goed doet in de eredivisie, maar de andere jaren zich niet vertonen en bij een hooliganopstootje vooral hard naar mama rennen. Grote mond, trillende knietjes. Misschien was Kuitems wel die enkeling die bleef staan, al zou ik dit niet concluderen uit de manier waarop hij het Marokkanenprobleem benadert.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zich verschuilend achter 'wat velen in Nederland vinden', associeert Kuitems in zijn eerste alinea Wilders met het fascisme uit de jaren 30 en hamert nog wat op 'de vorm' die toch vooral bekritiseerd dient te worden. Ook Rick heeft als prioriteit gesteld, Wilders de wind uit de zeilen te halen. Zoals de Arabische Lente de Partij voor de Vrijheid buiten spel had moeten zetten door het ongelijk van Wilders aan te tonen, denkt Kuitems dit te bewerkstelligen door het 'jongerenprobleem' op te lossen. 
“Er zijn groepen jongeren tussen de 16 jaar en 26 jaar die overmatig vertegenwoordigd zijn in de statistieken van de criminaliteit en ‘overlast’ en dit moet gestopt worden…Vergeet afkomst, religie en andere zaken, dit blijft de discussie telkens weer alleen maar vertroebelen”
Indien er groepen zijn die overmatig vertegenwoordigd zijn in de statistieken van de criminaliteit en 'overlast', is een begin van een oplossing te vinden in de oorzaak. Waarom zijn bepaalde groepen - die Rick niet durft te benoemen - oververtegenwoordigd? Het een jongerenprobleem noemen, getuigt van een kop in het zand. Afkomst en religie negeren, staat iedere oplossing in de weg. Voor bepaalde groepen, mohammedanen bijvoorbeeld, bepaalt de 'religie' hoe men andere mensen, andere culturen en het land waarin zij leven, beoordelen en hoe zij daarmee omgaan. De oververtegenwoordiging van mohammedanen in criminaliteit wordt wellicht niet alleen door het mohammedanisme veroorzaakt, maar de ideologie draagt daar absoluut in te grote mate aan bij. Religie en afkomst negeren, is stellen dat er een onevenredig grote groep boefjes appeltjes steelt van de boer en er geen sprake is van een mohammedanismeprobleem. Het gaat hier om straatroof, woningroof, roofovervallen met geweld, mishandeling en intimidatie. 
"Zo zouden er om te beginnen op scholen over dit probleem klassikaal lessen gegeven moeten worden om de jeugd al op jonge leeftijd te betrekken bij de oplossing. Zo houdt men tevens de vrienden dichtbij, maar houdt uw mogelijke ‘vijanden’ nog dichterbij en een gewaarschuwd mens telt voor twee. Laten we zeggen: een maatschappijleer versie 2.0?"
Zou Kuitems bekend zijn met het feit, dat problemen niet bespreekbaar zijn met een meerderheid van mohammedaanse leerlingen in de klas? Denk aan de Turkse jongens met antisemitische uitspraken of aan het feit dat veel geschiedenisleraren niet meer in staat zijn les te geven over de holocaust. Met de leer van Mohammed als leidraad worden mohammedaanse kinderen door de ouders opgevoed. Los daarvan; denkt Rick dat de negatieve gevolgen van een dergelijke opvoeding kunnen worden rechtgezet door maatschappijleer 2.0? Veel te naïef. 
"Laat ‘bekeerde’ lastpakken de jeugd gestructureerd uitleggen op scholen, hoe sommige verkeerde keuzes die zij zelf gemaakt hebben in hun leven, hun verdere leven hebben beïnvloed, en hoe ‘dommig’ dit achteraf was. Leer jongeren dat ‘een leuk mens worden als je later groot bent’ een doel op zichzelf zou moeten zijn."
De hopeloze associatie van zichzelf als 'bekeerd tuig' zien en het op basis hiervan beoordelen van het mohammedaanse tuig, is ergerlijk. Denkt hij werkelijk dat het sprookje van het individueel ontwikkelen als 'een leuk mens' een grotere aantrekkende werking heeft dan de geïndoctrineerde belofte van 72 maagden? De leer van Mohammed leert mohammedanen niet om 'een leuk mens' te zijn, welke definitie je hiervan ook wenst aan te houden. Kuitems zal doelen op een westerse definitie. Ontwikkelen als individu, is westers. Individuele ontwikkeling wordt vanuit het mohammedanisme niet gestimuleerd, zelfs tegengegaan. De grip van islam op de mohammedaan is sterker zonder individuele ontwikkeling. 
"Geef scholen en leerkrachten eindelijk weer eens het gezag terug! Zij gaan dagelijks om met ‘uw’ kroost en zien wat u niet ziet. Veel ouders van ‘probleemjongeren’ kijken namelijk niet goed of onvoldoende om naar hun kroost. Bij signalering van ontsporing sneller ingrijpen. Jeugdzorg en Bureau Halt versie 2.0?"
Want scholen en leerkrachten zijn kennelijk in staat om de gevolgen van jarenlange opvoeding door de ouders te corrigeren? Scholen en leerkrachten dienen niet alleen gezag terug te némen; dit is onmogelijk zonder een verandering van denkwijze binnen het onderwijs. Als men binnen het onderwijs van enige betekenis wil zijn met betrekking tot het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals criminaliteit onder mohammedanen, dient men het probleem te erkennen en terug te gaan naar onderwijs met benadrukking van westerse normen en waarden, met het onderstrepen van de westerse cultuur. Of moeten Jeugdzorg en Bureau Halt voortaan de opvoeding van mohammedaanse kindertjes overnemen? 
"Creëer kansen voor de jeugd op werk en een toekomst, laat zien dat goed gedrag beloond wordt en abject gedrag gestraft wordt. Bij verzaken van een van beide zal de voornaamste voedingsbodem van het probleem namelijk blijven bestaan."
De voornaamste voedingsbodem van het probleem is niet het gebrek aan kansen. Waarom verlaten zoveel mohammedaanse kinderen school vroegtijdig? Omdat scholen hen geen kansen bieden? Of omdat er vanuit de mohammedaanse opvoeding geen ondersteuning wordt geboden? Kansen en vangnetten genoeg. Vijf dagen in de week van 9 tot 17 uur werken voor 1.500 euro netto of 1x een overval en de rest van de maand chillen? Doe een tweede overval en de mooie jasjes en schoentjes kunnen worden aangeschaft. Pakkans? Nihil. En indien gepakt? Zo weer buiten of een enkelband. Met een afkeer voor de westerse maatschappij, meegekregen vanuit de opvoeding, is er geen sprake van gewetenswroeging. Daarbij is de mohammedaanse cultuur een schaamtecultuur, waarbij er geen sprake is van een schuldgevoel of gewetensvraag.

Door het mohammedanisme te ontkennen als bijdrage aan de oorzaak van het Marokkanenprobleem; door te ontkennen dat er sprake is van een mohammedanismeprobleem, blijft het probleem voort etteren. Vrijheid en veiligheid van de Nederlandse samenleving verder onder druk zettend.

Kuitems, neem je verantwoordelijkheid als opiniemaker. Als je oplossingen voor problemen wilt aandragen of bespreekbaar wilt maken, zou het je sieren je eens te verdiepen in het onderwerp. Neem de tijd om mijn columns te lezen en informeer jezelf.

We hebben geen 'jongerenprobleem'. En ondertussen lijkt het naïviteitprobleem van westerlingen groter dan het Marokkanenprobleem.

1 opmerking:

  1. De problemen zullen idd blijven bestaan en alleen bierger gaan worden als er niet een omslag in het denken gaat komen van zowel de regering als mede de schoolinstanties.
    Zoals jezelf al heel goed aangeeft zit het grootste probleem hem in de opvoeding van de desbetreffende Achmedjes en moet je i.m.o. de ouders eens keihard aanpakken en waar kun je dat het beste doen,geef ze maar toren hoge boetes bij schoolverzuim,straatterreur etc.

    Groetjes Michel

    BeantwoordenVerwijderen