donderdag 14 maart 2013

Goedbedoelde contraproductiviteit


De voorstanders van de multiculturele samenleving, die ‘we’ met z’n allen aan het maken zijn, frustreren en saboteren eigenhandig het proces dat zou moeten leiden tot het slagen in het creëren van hun ideale wereld.
Er zijn grote verschillen tussen een ideaal wereldbeeld en de realiteit. Wie een ideaalbeeld als doel voor ogen heeft, zal de realiteit als uitgangspunt moeten nemen. 1. Hier zijn we nu. 2. Daar willen we naartoe. 3. Hoe komen we daar? Gezien de huidige stand van zaken, lijkt de meerderheid zich slechts te willen richten op stap twee. De realiteit lijkt er voor hen niet toe te doen, stap één in het denkproces wordt genegeerd, waardoor het onmogelijk wordt stap drie te zetten. Hoe kan iemand beredeneren wat noodzakelijk is te doen of laten om het doel te bereiken, als de realiteit niet als uitgangspunt wordt genomen?
Op 24 december 2012 schreef Michael van der Galien op de Dagelijkse Standaard over de halalwoningen in Amsterdam. Ook Jan Bennink schreef een stevig stuk voor Volkskrant Opinie. Voorstanders van de multiculturele samenleving (en ongeïnteresseerde schouderophalende burgers), zien dit als een onderdeel van het proces van ontwikkeling van de samenleving die we met z’n allen aan het maken zijn. Maar, dragen halalwoningen bij aan het creëren van een ideale wereld? En als ze niet bijdragen, kan het zijn dat dergelijke ontwikkelingen het bereiken van het doel juist moeilijk, zo niet onmogelijk maken?
Vraag jezelf eens af; Ben ik constructief bezig? Wat is mijn doel? Wat doe ik om dat te bereiken? En levert dat het gewenste resultaat op? Als je werkelijk van mening bent dat een multiculturele samenleving te creëren is, bedenk je dan hoe jij kunt bijdragen aan het proces dat moet leiden tot het succesvol creëren van zo’n samenleving. Het begint bij het erkennen  van de valkuilen.
Integratie is van groot belang met betrekking tot het creëren van een samenleving met verschillende mensen met uiteenlopende achtergronden. Een wooncomplex waar reeds 85% moslim is en dat ontwikkeld is voor moslims, trekt moslims aan. Dit wooncomplex gaat onomstotelijk integratie tegen.
Een wooncomplex dat is verbouwd opdat vrouwen en mannen binnen de woning van elkaar gescheiden kunnen worden en elkaar niet tegen hoeven te komen op de gang, faciliteert de ondergeschiktheid en onderdrukking van de vrouw en beperkt de ontwikkeling en groei van de vrouw. Vrouwen die op ieder moment apart kunnen worden gehouden, zijnkwetsbaar voor isoleren en onderdrukking. Dat staat haaks op vrouwen- en mensenrechten. Dat staat haaks op hetgeen feministen decennialang voor hebben gestreden.
“I recommended the emancipation of girls and women. Through emancipation, Muslim integration into Dutch society would come faster and endure”. – Ayaan Hirsi Ali
Al ben ik zelf van mening dat de kans op verlichting en secularisering van islam nihil is, wijst Ayaan ons terecht op een derde weg die ertoe kan leiden dat moslims veranderingen brengen binnen islam. En daarmee alsnog islam van steeds kleiner wordende invloed laat zijn op het leven van moslims. Waardoor gesteld kan worden dat er ruimte is voor (seculiere) moslims in het westen, doch niet voor islam. Ayaan wijst ons ophet belang van de emancipatie van meisjes en vrouwen binnen islam. Wie een ideaalbeeld heeft van een samenleving van diversiteit, dient te beseffen dat zij meisjes en vrouwen binnen islam moeten steunen. En dat het faciliteren van isoleren en onderdrukking van juist deze meisjes en vrouwen, een succesvolle samenleving van diversiteit in de weg staat.
Je kunt denken, goed te doen door islam en de islamitische cultuur te faciliteren en alle ruimte te bieden. Het is echter van belang het juiste denkproces te volgen. 1. Hier zijn we nu. 2. Daar willen we naartoe. 3. Hoe komen we daar? Wie een samenleving van diversiteit voor ogen heeft, dient te beseffen dat de westerse cultuur, de heersende cultuur is en blijft en dient van die realiteit uit te gaan om het doel te bereiken.
Door halalwoningen te faciliteren worden de verschillen tussen man en vrouw en tussen westers en islamitisch versterkt. Door halalwoningen te faciliteren, wordt integratie tegengegaan. Door halalwoningen te faciliteren, wordt vrouwenonderdrukking gefaciliteerd.
Soms doet men met de beste bedoelingen, zichzelf in de voet schieten. Een succesvolle samenleving van diversiteit, zal geen realiteit worden, zolang de meerderheid van de bevolking mank loopt en nieuwe munitie bijft kopen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten