donderdag 14 maart 2013

Obama: fight against negative stereotypes of islam


“I consider it part of my responsibility as president of the United States, to fight against negative stereotypes of islam, wherever they appear.” – Barack Hussein Obama
Barack voelt een verantwoordelijkheid, als president van de Verenigde Staten. Hoe zou Obama denken over de negatieve stereotypes van de Verenigde Staten en van Amerikanen in het algemeen, die over de gehele moslimwereld verspreid, te zien en te horen zijn? Het verdedigen van de eigen cultuur, het eigen waardenstelsel en de levens van eigen burgers, is in de 21e eeuw optioneel geworden. Terwijl het verdedigen van islam inmiddels expliciet obligatorisch is. Het welzijn van de moslimwereld boven het belang van zelfverdediging gesteld. De grote leugen ‘islam is vrede’, boven de realiteit gesteld. Een realiteit waar we nú concreet op moeten reageren.
Goedwillende moslims in het westen denken dankzij islam goede en fatsoenlijke mensen te zijn.  In werkelijkheid wijzen deze moslims de islamitische waarden af, al zullen zij dit niet snel aan zichzelf toegeven. Zij bevinden zich in de luxe positie, islam als reden te zien voor al het goede in hun leven, zonder te hoeven lijden onder islam en haar verstikkende Sharia wetgeving. Zonder te hoeven lijden onder islam, zoals men moet lijden in landen met een islamitische meerderheid. Zij doen islam een masker op en geven de werkelijke islam de ruimte zich uit het zicht te manoeuvreren. Een prada-islam, zoals Ayaan heeft uitgelegd, die niets bijdraagt aan toenadering van islam richting het westen. Een prada-islam die de ware aard van het mohammedanisme bewust en onbewust verhult. Een prada-islam die in dienst van islam functioneert, of men wil of niet.
Zoals ik in mijn vorige column Weapon of Choice: Information schreef:
Islamitische leiders - of dit nu landsbestuurders, geleerden of zelfbenoemde imams zijn, extremistisch of gematigd - hebben allemaal één ding gemeen; Zij vinden islam perfect. Zij vinden de leer van Mohammed perfect. Je mag van hen de koran niet bekritiseren. Zij staan niet open voor ontwikkeling of verandering. En dus ook niet voor modernisering. Dat maakt alle pogingen van Christenen, Joden, ongelovigen en andere niet-moslims om toenadering te zoeken tot islam en samenwerking & co-existentie te realiseren met islam, gedoemd te mislukken. Dat maakt het gemakzuchtige ideaalbeeld, dat ‘islam vanzelf ook “een soort van verlichting” zal doormaken', een illusie. Het ‘reformeren’, moderniseren of veranderen van de islam, is geen reëel doel van het westen. Er is iets fundamenteels mis met islam; een 20% religieus sausje over een 80% ideologie gegoten (die ieder aspect van het menselijk bestaan bepaalt).
“Fight against negative stereotypes of islam”, zei Obama. Ik heb problemen met positieve stereotypes of islam. Mijn weapon of choice: information. Goedwillende moslims in het westen die feitelijk niet (geheel) volgens de koran en de leer van Mohammed leven, laten een deel van het westen denken dat die goedwillende moslims een ‘vorm van islam in verlichting’ belijden. Niets is minder waar. Zij belijden het léven in een niet-islamitisch land, waar zij vrij zijn te leven zoals zij willen. Wat zij aan ons laten zien als ‘islam’ zijnde, staat echter ver verwijderd van wat islam wèrkelijk is.
  • Als een mohammedaan vredelievend is, is dat niet het gevolg van islam, maar het gevolg van de individuele keuze van die persoon. 
  • Als je een goed aan het westen aangepaste mohammedaan ziet, is het niet islam die je in actie ziet. 
  • Islam zie je in actie in landen waar een islamitische meerderheid heerst. 
  • Islam zie je in actie als getracht wordt het westen op te leggen te onderhandelen over óns waardenstelsel.

Dus de goede moslimse buurman zou het ware gezicht van islam laten zien en de moslimse extremist die zichzelf opblaast om zoveel mogelijk infidels te vermoorden, zou niet het ware gezicht van islam laten zien? Dát stellen veel moslims en niet-moslims in het westen. Ex-moslim Bosch Fawstin legt uit, dat het werkelijk exact andersom in elkaar steekt.
“A good muslim by our standards, is a bad muslim by islamic standards.”
Goedwillende moslims, goedwillende andersgelovigen en goedwillende niet-gelovigen, die stellen dat geweld vanuit islam, de schuld is van enkele individuen, liegen. Bewust en onbewust. Goede mensen die in het westen wonen en zichzelf als moslim profileren, geven een onterecht mooi beeld van islam. Een veel mooier beeld, dan islam verdient. Dit geeft ons een valse indruk van hetgeen we tegenover ons hebben staan én het geeft een prima excuus aan hen met een angst voor de realiteit, om niet te hoeven zíen wát we tegenover ons hebben staan. En op deze manier staan we islam toe, steeds verder onze cultuur binnen te dringen.
Stereotypes, daar heeft Obama dus een hekel aan. Opvallend, aangezien wereldleiders met betrekking tot islam maar al te graag grijpen naar termen als ‘radicaal’, ‘fundamentalistisch’, ‘extremistisch’, ‘etc.’. We spraken toch ook niet van het radicaalnazisme? Of het fundamentalistische militante communisme? Voor islam heeft het elitaire westen een compleet arsenaal aan stereotypes de kast uitgetrokken om maar niet te hoeven concluderen dat we hier te maken hebben met islam. Niet radicale islam of politieke islam, maar simpelweg islam.
Ik heb ook niets met die stereotypes, Hussein. Weg ermee, linea recta.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten