maandag 18 maart 2013

Inherent aan de westerse cultuur, haaks op de islamitische cultuur

Veel mensen beschikken over onvoldoende kennis van het mohammedanisme en de islamitische cultuur. Dit is niet alleen te concluderen uit het feit, dat een substantieel deel van de burgers geen kritiek op het mohammedanisme uit, maar ook uit het feit, dat een deel van de burgers mèt kritiek op islam zichzelf niet altijd even sterk en beheerst kan verwoorden. Dit is niet zo verwonderlijk, omdat het islamdossier een dik dossier is, dat in de mainstream media te rooskleurig wordt geportretteerd. Dit schept verwarring. Kennis opdoen, is dankzij het internet veel gemakkelijker geworden; het kost echter wel tijd en energie. Met alle verplichtingen en drukke weekschema's, is het logisch dat niet iedereen de tijd en energie wil steken in het opdoen van kennis van het mohammedanisme. Daarnaast doet meer weten van het mohammedanisme afbreuk aan het beeld van een ideale wereld, waarin iedereen gelijk en hetzelfde is. Dit kan drukken op de gemoedstoestand. Een deel van de burgers kiest daarom bewust en onbewust voor het negeren van ongemakkelijke negativiteit. Zoals gezegd; niet verwonderlijk. Méér ontstellend is echter het feit, dat veel mensen over onvoldoende kennis beschikken van de westerse cultuur. Wie niet beseft welke kenmerken inherent zijn aan de westerse cultuur, zal ook niet begrijpen dat die kenmerken de moeite waard zijn om te verdedigen en een reden zijn om enorm trots te zijn op onze cultuur.
"De westerse cultuur is een cultuur, die zijn historische oorsprong vindt in Europa, maar als gevolg van kolonisatie, handel en massamedia zich verspreid heeft over het grootste deel van de wereld. Elementen van deze cultuur zijn: het Christendom; het kapitalisme; het renaissance-humanisme; de renaissance; de Verlichting; moderne wetenschap en technologie; de industrialisering; de secularisatie.
Een belangrijk kenmerk is de vrije meningsuiting: in principe mag alles ter discussie worden gesteld en is geoorloofd een afwijkende mening te publiceren en in de openbaarheid te brengen zonder te vrezen voor sancties van overheden of religieuze groeperingen die consensus opleggen. Een hieruit voortgekomen verschijnsel is de wetenschappelijke methode die wetenschappelijke theorie toetst aan de werkelijkheid. Hierdoor wordt een, voortdurend verder aangescherpt, wetenschappelijk model van de werkelijke wereld geschapen."
Opgegroeid in het Vrije Westen, gedraagt een deel van de burgers zich als een stel verwende kinderen. Kinderen die veilig opgroeien, naar goede scholen gaan, omringd zijn door redelijke mensen, alles krijgen wat hun hartje begeert en geen besef hebben van de historie van de mensheid, van de evolutie en van de wereld buiten hun comfortzone. "Ieder mens is gelijk, ieder mens is hetzelfde en ieder mens ter wereld is gelijktijdig en evenredig ontwikkeld."; w r o n g. 

Net als een slaapkamer gevuld met het duurste speelgoed geen indruk meer maakt op het kind dat er dagelijks in leeft en slaapt, maken de kenmerken van de westerse cultuur geen indruk meer op een te groot deel van de westerse bevolking. Een duidelijk gebrek aan besef van het bijzondere tijdperk waarin wij leven. Alsof het zo gewoon is, als mens geëvolueerd te zijn tot een beschaafd wezen met individuele Vrijheid en de Vrije Meningsuiting. Alsof het zo gewoon is, dat een cultuur zo geciviliseerd is en kenmerken zoals die van de westerse cultuur onlosmakelijk aan zich verbonden heeft. Alsof het altijd zo is geweest...

Om te begrijpen dat het mohammedanisme en de islamitische cultuur haaks op onze cultuur staan, dient men eerst te beseffen welke kenmerken inherent zijn aan de westerse cultuur. Kenmerken die de moeite waard zijn om te verdedigen en een reden zijn om enorm trots te zijn op onze westerse cultuur.

Stop acting like a spoiled brat.


7 opmerkingen:

 1. * Joop.nl on *
  Racisme! Guurrechts! Dom! Kom eens met argumenten!
  * Joop.nl off *

  BeantwoordenVerwijderen
 2. 'heel veel mensen begrijpen het niet, want anders zouden ze het wel met me eens zijn' .

  zucht.. geen enkele ruimte voor discussie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Er zit meer logica in betreffende uitspraak, Kos.

   "Veel mensen beschikken over onvoldoende kennis van het mohammedanisme en de islamitische cultuur. Dit is niet alleen te concluderen uit het feit een substantieel deel van de burgers geen kritiek op het mohammedanisme uit..."

   Wie kennis heeft van islam, kan niet beweren dat er geen reden is tot kritiek op het mohammedanisme. Voelt zelfs de urgentie kritiek te uiten op islam. Zo simpel is de logica.

   Verwijderen
 3. Stukje 'discussie' met meneer Breedveld:
  Posted by petrossa on May 10, 2011

  Om te kunnen bepalen of je maakt niet uit welk geloof aanhangt zal je toch eerst moeten weten wat dat geloof inhoudt. Ik ben nogal verbijstert door uitspraken als:

  "Mensen bepalen zelf wel of ze moslim, christen, jood of agnost zijn, dat bepalen niet de petrossa’s en de fundamentalistische imams."
  Hoe kun je nou in vredesnaam Iets zijn als je niet weet wat dat Iets is? Als je vaag eens een paar bladzijden van de torah/bijbel/koran hebt gelezen dan kun toch onmogelijk zeggen: Ik hang dit geloof aan?

  Dat is zo absurd dat ik nog steeds hoofdschuddend zit te typen. Weet iemand hier dat het oude testament dateerd van zo'n 2500 jaar voor christus en dat de koran praktisch hele hoofdstukken heeft gekopieerd? 3100 jaar later. Dat de koran een mix is van het oude testament, het nieuwe testament en een groot aantal gospels?
  Waar geloof je nou in als je zegt ik ben een moslim? Welnu wat de koran en andere geschriften zeggen anders zou je het verschil niet weten. En de koran zegt dat het de enige waarheid is zelfs voordat het opgetekend werd. Dat het ondeelbaar is en je NIETS NIET mag geloven.

  Kokketeren met een geloof is niet hetzelfde als een gelovige zijn. Tuurlijk mag je zeggen dat je een ..... (vul geloof naar keuze in) bent. Het slaat alleen nergens op als je de literatuur niet kent.


  Posted by petrossa on May 11, 2011


  "Petrossa, blijkbaar kan alles, dat je dat niet wilt/kunt geloven doet daar geen afbreuk aan."
  Volstrekt juist. Iermand die zegt: ik geloof in een hoger wezen PUNT kan dat met reden zeggen. Hij gelooft dat. Echter zeggen dat je een specifiek geloof aanhangt waarvan je de inhoud en betekenis niet of nauwelijks kent is absurd.

  "Petrossa gaat nergens op in,"
  Er moet Wel iets zijn om op in te gaan. Gewoon schreeuwen dat het niet waar is en petrossa een is idioot is geen argument. De phrase: ik maak zelf wel uit of ik een moslim/christen/jood/hindu/bhuddist weetikveel ben is volstrekt inhoudsloos. Het is een emotieve reactie zonder waarde.

  "hij houdt gewoon de standaardriedel die hier al honderden keren is ontkracht."
  Oh ja? Goh. Ben benieuwd hoe dan. In de geest van: ik hoef een boek niet te lezen, de inhoudsopgave volstaat?

  "Ach, een de Roze Khmer zou zich ook niet te veel zorgen moeten maken als petrossa’s definitie over wie moslim is juist zou zijn. In dat geval is er immers maar een handjevol moslims in Europa. Niets om je druk over te maken."
  Op zich volkomen juist. Frankrijk heeft thans 10% verklaarde moslims. Maar die 10% woont niet netjes verdeeld over heel frankrijk maar geconcentreerd rondom de steden. En is het lokaal een grote meerderheid en neemt steeds meer plaats in. Er zijn banlieus waar je toch echt niet als niet-moslim binnen moet lopen. Parijse vrouwen dragen tegenwoordig in de volle zomerhitte leggings onder hun jurk omdat ze anders niet rustig over straat kunnen.

  Volgens de weldenkende mens moet dat kunnen, iedereen recht op zijn cultuur behalve wijzelf. Want de weldenkende mens die waagt zich daar niet, heeft daar geen weet van. Zie je ook niet in de media. Wordt netjes doodgezwegen.
  Een ieder die denkt dat de Wildersen van Europa de oorzaak zijn en niet het gevolg want in een sprookjesland.

  Sommige culturen verhouden zich nou eenmaal niet, het is niet anders. Islam en niet-Islam zijn als water en vuur. Voor de rest de wereld is een ietjes groter dan Europa.En buiten Europa wonen vele 100dn miljoenen grotendeels analfabete islamisten wiens enige informatie via de lokale imam wordt verstrekt.

  http://slechtingelichtekringen.nl/comments.php?wId=24

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Blondemevrouw, volkomen haaks op de westerse levenswijze. Je hebt absoluut gelijk; de jeugd lijkt uit verwende kinderen te bestaan. Ze luisteren niet naar hun ouders of grootouders die weten wat vrijheid betekent, omdat ze het zelf al hebben ( nog wel ).
  Ze hebben oogkleppen op en alles moet kunnen en multicultuur is zo gezellig en verrijkend. Ze weten niet dat ze straks moeten inleveren, dat de sharia hun leven zal beheersen. Waarom lezen ze niet? Waarom zien ze niet? Overal in EU wordt de westerse levenswijze vertrapt, bespuugt en islam opgedrongen. Het bewijs wordt elke dag geleverd.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. aussie K,

   Niet alleen de jeugd; met name de naoorlogse generatie; de generatie Halsema en Rutte; de doctrine van de politieke EU en de migratie-ideologie verspreidend en in stand houdend; gedragen zich als verwende kinderen, zoals bedoeld in deze column.

   Meerdere grondslagen voor dit gedrag;
   1 Persoonlijk belang boven algemeen belang;
   2 Strategie van machthebbers met 'andere belangen' dan volksbelang;
   3 Bewust oogkleppen op, vanwege 'andere prioriteiten';
   4 (On)bewust oogkleppen op, omdat men wenst vast te houden aan een droombeeld van een wereld waarin alles van iedereen is en iedereen hetzelfde en gelijk is, met dezelfde intenties en met goedheid in de kern van ieder mens. Toegeven dat er iets fundamenteels mis is met het mohammedanisme, is voor hen te moeilijk en laat hun droom dusdanig in duigen vallen, dat de voorkeur wordt gegeven aan het dragen van oogkleppen.

   We hebben pas tien jaar echt allemaal de beschikking over internet. Steeds meer mensen informeren zichzelf; steeds meer mensen stellen EU en islam als prioriteit in relatie tot het onder druk staan van Vrijheid.

   Houd moed.

   Verwijderen
 5. Kom ik hier weer even buurten en word ik vereerd met een antwoord. Dank je blonde mevrouw. Ik geef je volkomen gelijk. Helaas is dit probleem in de hele Westerse wereld zo, zelfs hier in Oz is het doorgedrongen. Onze regering is rood en links en had vreselijke moeite met Geert Wilders binnen te laten, alleen uit angst voor represailles, terwijl de een of andere islamitische spreker die aan Al Qaeda verbonden is, zonder blikken of blozen wordt binnen gehaald en op een universiteit mag prediken. Dan weet je wel hoe laat het is.
  Zeker, we hebben sinds 1995 windows en een paar jaar later ben ik gaan surfen, maar de laatste 5 jaar komt alle info omtrent deze idiologie dagelijks te voorschijn. Ik ben wel onder de indruk dat er meer awareness is gekomen van Westerse zijde, waar de mensen vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel dragen.
  Ik ben optimistisch en houd zeker moed.

  BeantwoordenVerwijderen