donderdag 14 maart 2013

Reductio ad Hitlerum


Mijn buurman is een vriendelijke moslim. Dat is hij echter niet dankzij islam, maarondanks islam. Een totalitaire ideologie zoals islam, beoordeel je niet op basis van het gedrag van je buurman. Islam beoordeel je aan de hand van de koran en de ahadith. Het is de leer die je kunt beschouwen, om vervolgens te evalueren. De mens beoordeel je aan de hand van zijn handelen. Als zijn handelen is ingegeven door de leer, is het opnieuw de leer die te beoordelen is. Het zijn niet de islamcritici die alles en iedereen over één kam scheren. Het zijn de realofoben en islamapologeten die moslims en islam over één kam scheren.
Een meerderheid in Nederland ziet islam en het islamitische normen- en waardenstelsel als een probleem. Veel Nederlanders voelen zich inmiddels een vreemde in eigen land. Een cultuur die haaks op onze eigen westerse cultuur staat, wordt bevoorrecht en gefaciliteerd. Een macho- en schaamtecultuur met de leer van Mohammed als belangrijke leidraad, waarvan de invloed op de Nederlandse samenleving steeds groter wordt.
Onder andere via Twitter uitgemaakt worden voor nazi-hoer of fascist vanwege gefundeerde kritiek op islam, is mij niet vreemd. Een Godwin heeft meestens de intentie de inhoud, argumenten en feiten te negeren en de persoon die de inhoud aandraagt, in diskrediet te brengen. Toch kan een Godwin ook van toegevoegde waarde zijn;
Mijn buurman is een vriendelijke nazi. Dat is hij echter niet dankzij het nazisme, maar ondanks het nazisme.

De man is vriendelijk, maar ziet het nazisme als belangrijke leidraad in zijn leven. Het zou verleidelijk zijn, nu te oordelen dat het nazisme geen problemen veroorzaakt. Bovendien vormt het aantal mensen dat in Nederland woont en het nazisme als leidraad ziet, geen meerderheid. Er is dus niets fundamenteels mis met het nazisme. Right? Wrong.
Ironisch genoeg, bedienen islamapologeten zich van een omgekeerde Reductio ad Hitlerum, om vast te houden aan de persoonlijke gemoedsrust; “Veel Moslims in Nederland die leven met de leer van Mohammed als leidraad, zijn aardig > de leer van Mohammed is aardig.” Right? Wrong.
Wie een oordeel wenst te geven over het islamdossier dient de koran en de ahadith te beschouwen. Welk effect islam middels de koran en de ahadith heeft op de samenleving is niet te beoordelen aan de hand van de moslimgemeenschap in Nederland die niet hoeft te lijden onder shariawetgeving en islam een meer zachtaardig gezicht geeft, dan het verdient. Het effect van islam is te beoordelen door de samenleving met een islamitische meerderheid en een islamitisch politiek beleid te beschouwen, zoals in Iran. Welk effect de toename van invloed van islam heeft op de samenleving, is te beschouwen in Egypte, het toekomstige Iran. Met decennia van islamitisch geweld in het vooruitzicht. Gelukkig is het daar altijd lente.
Een totalitaire ideologie zoals islam, beoordeel je niet op basis van het gedrag van je buurman. Islam beoordeel je aan de hand van de koran en de ahadith. Wie durft?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten