donderdag 14 maart 2013

Moslims en islam: een beargumenteerd onderscheidEen goede, gematigde moslim vanuit Westers optiek beschouwd, is een slechte moslim vanuit islam beschouwd. <--break->Dit is wat Geert Wilders onder andere stelt in zijn boek Marked for Death, zoals blijkt uit het stuk van Jan Jaap de Ruiter op de Dagelijkse Standaard. Een goede moslim vanuit islam beschouwd, voert de opdrachten in de koran uit, houdt zich aan de leefregels die worden opgelegd via de koran, soenna, qiyas en idjma en wijst democratie af, alsook door de mens gemaakte wetten.
De sharia wordt weliswaar uiteenlopend aangevuld in diverse islamitische landen op basis van de idjma (consensus), het zijn de overeenkomsten die bepalend zijn; de bron van sharia over de hele wereld, is de koran. Zowel de Medina-verzen als de oudere Mecca-verzen dienen als basis. Islam is een allesomvattend politiek en juridisch systeem, dat ieder aspect van het menselijk bestaan bepaalt.
“Wilders werkt in zijn boek zijn gedachten verder uit. Hij stelt daarin dat gematigde moslims […] eigenlijk niet bestaan. Een echte moslim is alleen hij of zij die de agressieve ideologie van de islam voor de volle vernietigende 100% uitvoert. Daaruit zou je kunnen concluderen dat Wilders de gematigde moslims, die dus eigenlijk geen moslims zijn, niet meer viseert. Ze zijn niet interessant voor zijn politiek.” – Jan Jaap de Ruiter
Hetgeen Jan Jaap stelt dat zou kunnen worden geconcludeerd uit de stelling van Wilders, wordt niet door de Ruiter onderbouwd met argumenten. Het door Wilders aangegeven verschil in perceptie van goede moslims / slechte moslims, zegt geenszins dat hiermee een keuze wordt gemaakt, wie wel of niet te viseren. Vanuit een Westers perspectief is een goede moslim een moslim die de opdrachten vanuit de koran naast zich neerlegt en de leefregels vanuit de Westerse cultuur accepteert. Vanuit islam beschouwd, doet een goede moslim het tegenovergestelde. Dat verschil in perceptie is hetgeen Wilders wenst aan te geven, doch kennelijk niet wordt begrepen door Jan Jaap de Ruiter. Is islam een agressieve ideologie? De koran is leidend;
Qur'an 8:12- "I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip"
Qur'an (3:151) - "Soon shall We cast terror into the hearts of the Unbelievers, for that they joined companions with Allah"
Bukhari (52:220) - Allah's Apostle said... 'I have been made victorious with terror'

De Ruiter stelt dat Wilders de ‘gematigde’ moslims niet meer viseert, niet meer kritisch bekijkt en beoordeelt. En dat Wilders dit niet meer zou doen, omdat ‘gematigde’ moslims niet interessant zouden zijn voor zijn politiek. Juist ‘gematigde’ moslims zijn echter interessant voor de PVV. Een aantal van hen stemt reeds op de Partij voor de Vrijheid. Omdat zij inzien dat meer islam in Nederland, minder vrijheid en minder mensenrechten betekent. Wilders begrijpt dat je salafisten niet zal bewegen de Westerse cultuur te omarmen en islam te viseren. Daarom richt de PVV zich juist op de ‘gematigde’ moslims.
Wilders viseert terecht islam als een ideologie, die van steeds grotere invloed wordt op de Nederlandse, Westerse cultuur. Je kunt de Noord-Koreanen kritisch beschouwen, maar het is de communistische ideologie waaronder zij lijden, die kritisch bekeken en beoordeeld dient te worden. Tegenstanders aldaar van dat regime worden vervolgd en naar concentratiekampen verbannen. Jan Jaap de Ruiter stelt dat je volgers altijd over één kam dient te scheren met hun ideologie, omdat zij degenen zijn die de ideologie dragen. Wordt die communistische ideologie  werkelijk ‘gedragen’ door de bevolking in Noord-Korea? Of is hun volgzaamheid een gevolg van onderdrukking? Wat heeft hen als individu kritisch beschouwen voor toegevoegde waarde?
Wilders heeft niet de intentie moslims te viseren, maar de intentie moslims islam te laten viseren. Want wie daadwerkelijk kritisch islam beschouwt, zal inzien dat er iets fundamenteel mis is met de allesomvattende ideologie, islam 
“Hij (Geert Wilders) zegt dat moslims […] de haatdragende Koran moeten afzweren en niet langer het voorbeeld van de profeet Mohammed volgen. Doen zij dat allemaal, dan wacht hen een glorieuze toekomst.” – Jan Jaap de Ruiter
Hieruit concludeert de Ruiter in zijn stukje dat Wilders op twee gedachten zou hinken. De theorie beter doorgronden, laat echter zien dat Wilders opnieuw stelt dat voor islam geen ruimte is binnen de Westerse cultuur, maar moslims die overtuigd zijn dat islam geen invloed mag uitoefenen op de maatschappij en die streven naar verwereldlijking van de cultuur, wel welkom zijn. Dit is dan ook de reden dat er geen sprake is van een ‘kunstmatig’ onderscheid tussen islam en moslims zoals Jan Jaap de Ruiter stelt, maar dat er sprake is van een reëel, constructief en logisch onderscheid tussen moslims en islam.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten