donderdag 14 maart 2013

Het verhaal van Mohammed Amrani en zijn gezin


Grondwet van Marokko:
Article 6: Islam shall be the state religion. The state shall guarantee freedom of worship (islam) for all.
Article 39: No member of Parliament shall be prosecuted, arrested, put into custody or brought to trial as a result of expressing opinions or casting a vote while exercising office functions, except when the opinions expressed may be injurious to the monarchical system andthe religion of Islam.
Article 106: Neither the State system of monarchy nor the prescriptions related to the religion of Islam may be subject to aconstitutional revision.
Mohammed Amrani is met zijn gezin vanuit Marokko naar Nederland vertrokken. Mohammed is een seculiere moslim. Dit klinkt tegenstrijdig en dat is het natuurlijk ook. Een moslim is echter bij geboorte een moslim en zal altijd een moslim zijn en blijven, in de ogen van islam. Daarnaast staat middels de sharia in veel islamlanden de doodstraf op het verlaten van islam. In een land als Marokko, waar in de grondwet is vastgelegd dat islam de heersende ‘religie’ is en dat dit nooit ter discussie mag worden gesteld, heeft Mohammed het moeilijk. Islam is een ideologie, die ieder aspect van het menselijk bestaan bepaalt.
“Als seculiere moslim wenst Mohammed een seculiere levensstijl, waar religie geen of weinig betekenis heeft en ziet hij islamitische religieuze praktijken als folklore.“

In Europa, is Nederland het land van de vrijheid, zoals de Verenigde Staten over de hele wereld aangeduid worden. Gebaseerd op Joods-Christelijke tradities, is Nederland inmiddels tot een seculier land ontwikkeld. Daarom koos Mohammed Amrani voor Nederland. Hij besloot met zijn gezin naar Nederland te gaan, zodat zij in vrijheid voor een seculiere levensstijl zouden kunnen kiezen.
Eenmaal hier aangekomen, belandt hij met zijn gezin in één van de grote steden en betreedt hij zijn nieuwe seculiere leefomgeving. De islamitische buurtcentra, het islamitisch instituut, de islamitische culturele centra, de islamitische scholen, de islamitische kleding het straatbeeld overheersend en de moskee, waarvan hij de minaretten vanuit zijn slaapkamer kan zien, laten hem verdrietig beseffen dat islam ook in Nederland grip zal hebben op zijn leven. Het vrije seculiere Nederland, waar vrouwen hun bh’s verbrandden en vrijheidslievende mensen massaal met een dikke joint en vrije muziek in het park een statement maakten; naar dát Nederland dacht Mohammed met zijn gezin af te reizen.
Zijn dochter komt op een openbare, doch overwegend islamitische school terecht, met veel Marokkaans-Nederlandse kinderen, waar zij geconfronteerd wordt met moslimas die een hoofddoek dragen. Door hen wordt zij niet geaccepteerd omdat zij géén hoofddoekje wil dragen. Zijn dochter voelt zich opnieuw een buitenstaander, een verstotene, net als ‘thuis’.
Zijn zoon blijkt homosensueel en wordt zowel op de openbare middelbare school, met een islamitische meerderheid, als in hun overwegend islamitische woonwijk, lastig gevallen, mishandeld en structureel gepest.
Van haar werk op weg naar huis wandelend, krijgt zijn vrouw de koosnaampjes ‘hoer’ en ‘slet’ cadeau. Dat zij openlijk uitkomt voor haar seculiere levensstijl, wordt in de overwegend islamitische wijk niet gewaardeerd. Dat zij haar homosensuele zoon liefheeft en hem niet straft voor zijn geaardheid, wordt haar ook kwalijk genomen.
Aan Mohammed wordt een verplichte bijdrage aan de moskee gevraagd en hem wordt gezegd dat de moslimgemeenschap het één en ander van hem verwacht. Zo zou hij zijn vrouw en dochter moeten dwingen zich fatsoenlijk volgens de wens van allah te gedragen en wordt hem verweten een slechte vader te zijn, een homosensuele zoon groot te brengen. Van de gemeente ontvangt hij een vrolijke uitnodiging voor een iftar-maaltijd. De druk is groot, omdat islam alle vrijheid krijgt in Nederland. Daarbij willen islamitische leiders over de hele wereld -en de koning van Marokko is geen uitzondering- invloed houden op en controle houden over moslims, die geëmigreerd zijn naar westerse landen. Onder andere via moskeeën en islamitische culturele centra, maar ook via tweedekamerleden, houdt islam en houden islamitische leiders grip op moslims in het seculiere westen. En het vrije seculiere westen, geeft islam alle ruimte.
Waarvoor heeft het gezin Amrani hun onderdrukkende, maar vertrouwde omgeving in hun geboorteland Marokko, nu eigenlijk verlaten? Mohammed besloot met zijn gezin naar Nederland te gaan, zodat zij in vrijheid voor een seculiere levensstijl zouden kunnen kiezen. Wie komt er in Nederland op voor hún vrijheid en voor hún mensenrechten?
“De feministen wilden drie dingen: dat de vrouw een vrij mens zou worden, dat ze haar potenties zoveel mogelijk zou verwerkelijken en dat ze een volwaardig lid zou worden van de maatschappij.” – J.E. Kool – Smit
 Is een moslima geen vrouw? Zijn de feministen van de generaties voor mij, plotseling vergeten waarvoor zij gestreden hebben? Bewijs je goedwillende seculiere moslim(a)s een dienst, door islam in Nederland maximale ruimte te gevenDoe je werkelijk goed met het ‘goed doen’, dat je doet?
"Omdat wij kennelijk toch bereid zijn te onderhandelen over ons waardenstelsel en over onze mensenrechten, zijn wij niet in staat Mohammed Amrani en zijn gezin de vrijheid te bieden, waar zij zo naar verlangen. En vergeten en passant voor onze eigen mensenrechten op te komen."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten