donderdag 14 maart 2013

Raadselman Jan Jaap de Ruiter


Jan Jaap de Ruiter weet niet wat hij zegt. Het is Jan Jaap eerder niet gelukt de inhoud van mijn columns te doorgronden, maar nu blijkt dat hij tevens niet in staat is, zijn eigen woorden te ontraadselen. Wellicht dat het hem meer duidelijk wordt, als het overzichtelijk en concreet wordt aangegeven. Daarnaast zou het interessant kunnen zijn voor de bezoekers van De Dagelijkse Standaard om (opnieuw) mee te krijgen, hoe men binnen de realofobische sekte - waartoe de Ruiter in mijn optiek gerekend mag worden – denkt, redeneert en handelt. . Naast de inhoudelijke reactie van Blondemevrouw, die eerder vandaag op deze site verscheen, hierbij nog een reactie op het verdraaien van de inhoud van één van mijn columns en op de persoonlijke stukjes tekst die Jan Jaap de Ruiter schreef.
Tijdens een radio-optreden sprak Jan Jaap de Ruiter de volgende woorden over de door mij geschreven column Reductio ad Hitlerum; 
“Gisteren stond er een stukje op de site van de Dagelijkse Standaard en daar schreef iemand: Ik heb een buurman, een moslim, een hele aardige kerel, maar daar mag ik hem niet op beoordelen.”Ontledend:

Ik heb een buurman, een moslim > dit betreft de omschrijving van een persoon.
Een hele aardige kerel > dit betreft de omschrijving van het karakter van de persoon.
Maar daar mag ik hem niet op beoordelen > hiermee insinueert Jan Jaap, dat gesteld zou zijn, dat je de moslimse buurman niet mag beoordelen op zijn karakter ‘aardig’. Hetgeen de Ruiter dus werkelijk wil meegeven aan de radioluisteraars, is:
“Gisteren stond er een stukje op de site van de Dagelijkse Standaard en daar schreef iemand: Je mag je moslimse buurman niet beoordelen op zijn karakter of op het feit dat hij een hele aardige kerel is.
Het is een moedwillig valse draai, die Jan Jaap aan de stelling in de bewuste column geeft. In de column wordt namelijk gesteld, dat je islam niet aan de hand van het gedrag van je buurman kunt beoordelen. Jan Jaap maakt hiervan dat in de column wordt gesteld, dat de islamitische buurman niet op zijn gedrag mag worden beoordeeld. Een enorm verschil. Jan Jaap insinueert dat gesteld zou zijn, dat men dient te discrimineren .
In zijn stukje Islam en moslims: een bizar onderscheid toont Jan Jaap aan dat hij zelf niet eens weet wat hij zegt. Hij denkt dat hij op de radio het volgende gezegd heeft;
"Gisteren stond er een stukje op de site van de Dagelijkse Standaard en daar schreef iemand: Je mag je moslimbuurman niet beoordelen op zijn moslim-zijn.
Je moslimbuurman sec beoordelen op zijn moslim-zijn, is discriminatie. Ook al staat de stelling die Jan Jaap formuleert in zijn stukje, niet in mijn column vermeld, ook al heeft hij de stelling niet op de radio uitgesproken, ik wil de stelling gerust onderschrijven. Ik zal nooit een mens beoordelen of afwijzen, alleen om het feit hij moslim is. Dat zijn moslims tenslotte bij geboorte. Waarom iemand beoordelen op iets waar hij geen invloed op heeft? Het moslim-zijn, zegt niets concreets over het (aardige) karakter, noch over islam als ideologie. De moslimbuurman hierop beoordelen, is van geen toegevoegde waarde. Het is dan ook vreemd te denken, dat ik zou hebben geschreven dat je iemand wel of niet mag beoordelen op zijn moslim-zijn. Het is nutteloos.
Jan Jaap de Ruiter heeft de inhoud van mijn column verdraaid, heeft gepoogd dit te verdoezelen in zijn stukje, doch heeft jammerlijk gefaald. “Islam beoordeel je niet aan de hand van het gedrag van je buurman, maar aan de hand van de koran en ahadith”-  door Blondemevrouw versus “Je mag je moslimbuurman niet beoordelen op zijn moslim-zijn” – door Jan Jaap de Ruiter. Hoe je het ook wendt of keert: Jan Jaap heeft de inhoud van mijn column moedwillig verdraaid. De feiten zijn helder. Was het niet moedwillig geweest, had hij ruiterlijk zijn excuses aangeboden. Die hij me overigens wel verschuldigd blijft. Niet alleen voor het verdraaien van de inhoud.
“En het is laf: confronteer de moslimbuurman met zijn gedrag als je dat niet bevalt . Wees een wijf, Blonde Mevrouw. Ga de confrontatie met de MENSEN achter de islam aan. En het zou het beste zijn het debat met elkaar met open vizier aan te gaan. Dus ik roep Blonde Mevrouw en ook anderen die onder pseudoniem werken, op zich te outen” – Jan Jaap de Ruiter
Jan Jaap de Ruiter noemt Blondemevrouw laf, roept haar op “een wijf” te zijn, moslims in persoon te confronteren met haar visie op islam en haar persoonsgegevens aan de wereld kenbaar te maken. Als de Ruiter een moefti zou zijn geweest, zou hij klaar lijken te staan, een fatwa uit te spreken.
Ik schrijf columns in de hoop anderen aan het denken te zetten. Niet om bekendheid te verwerven. Niet om islam te veranderen. Wel ter verdediging van vrijheid en mensenrechten. Ik ben een realist. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten