donderdag 14 maart 2013

SOAP: "Goedwillende Moslims, Slechtwillende Moslims"


Over het algemeen trekken moslims uit islamlanden weg, op zoek naar een beter leven. Omdat islam een ideologie is, die ieder aspect van het menselijk bestaan bepaalt, vertrekken grote groepen mensen uit landen waar islam heersend is. Dat dit de reden van hun vertrek is, concludeer ik uit het feit men niet naar omringende islamlanden verhuist, maar naar het seculiere westen komt. Indien het slechts om de situatie in het thuisland zou gaan -oorlog bijvoorbeeld-  en men zich wel heel prettig voelt bij een leven met islam als enige reden voor hun bestaan, zou men naar een omringend islamitisch land zijn gegaan. Kortere reis, lagere reiskosten, binding met hun cultuur, makkelijker integreren en leven zoals men gewend is.
Islam in islamlanden is kennelijk reden genoeg om te emigreren en onvoldoende boeiend gebleken om te blijven of te remigreren. Eenmaal in het seculiere westen, is het gemakkelijk islam te idealiseren en als moslim voor al het goede in het leven, islam dankbaar te zijn. Het toeschrijven van het geluk aan islam, is gemakkelijk als men niet hoeft te lijden onder shariawetgeving en islamitisch overheidsbeleid en als men niet direct geconfronteerd wordt met de allesoverheersende druk van islam. Het is jammer dat te veel moslims in het westen de ogen sluiten voor de ellende die andere moslims in de wereld ervaren door islam. Enig inzicht inzake het versterken van de invloed van islam in het seculiere westen, lijkt hierdoor te ontbreken. Het maakt hen gemakkelijk in te zetten voor het verspreiden van islam. Zij geven islam daarbij ook nog eens een mooier masker dan het verdient.

Islam is dan wel reden genoeg om weg te trekken uit islamlanden, men brengt islam echter wèl met zich mee het seculiere westen in. Men leeft met ons stelsel en plukt hier de vruchten van, maar wenst wel islamitische spelregels te implementeren. En het westen faciliteert.
In Nederland geboren Marokkaanse jongens die democratie afwijzen en van mening zijn dat westerse vrouwen met korte rokjes ‘niet vrij’ zijn, omdat zij in dienst zouden staan van de westerse man, als lustobject. Ondertussen zelf die westerse vrouwen als minderwaardig behandelend. “Ze vragen minderjarige meisjes met hun kont te schudden. Als ze weigeren, trappen ze hen in elkaar.” Meisje moest net zo lang op schoot blijven zitten, tot de jongens klaarkwamen. Westers meisje, was tenslotte toch maar een minderwaardig product van de seculiere samenleving. Geen hoofddoek, geen reden zich in te houden. Deze jongens zijn over het algemeen kinderen van goedwillende moslims. Hoe komen die jongens aan dergelijke gedachten?
Met de miljoenenmigratie van moslims naar Europa, heeft islam voet aan de grond gekregen op het continent, waar onze voorouders eeuwenlang hebben gestreden om islam buiten te houden. Je kunt stellen dat één generatie, de strijd van vele generaties voor ons, teniet heeft gedaan. Dat betekent echter niet dat de miljoenen moslims naar Europa zijn gekomen om bewust ons continent te islamiseren. Het betekent echter helaas ook niet dat deze goedwillende moslims islamisering zouden tegengaan.
“Een kleiner deel van de moslims doet dit bewust, het grootste deel van de moslims in het westen doet dit onbewust; Alle moslims die zich op enige manier vasthouden aan islam, geven islam de ruimte zich stap voor stap meer te nestelen in het seculiere westen.”
Ieder land ter wereld waar moslims tot een meerderheid zijn uitgegroeid, is geïslamiseerd. Veel moslims in Nederland zullen niet uit zijn op het stichten van een islamitische staat. Dat betekent echter niet, dat zij niet onbewust onderdeel zijn van het uitbreiden van de invloed van islam in Europa. Dat maakt de discussie ‘goedwillende moslims, slechtwillende moslims’ irrelevant. Ook goedwillende moslims faciliteren islam en ook goedwillende moslims en in het westen geboren moslims, wijzen te vaak democratie af en hebben onverenigbare ideeën over positie van de vrouw, minderheden en andersdenkenden. Velen van hen zullen op het moment moslims een meerderheid vormen in een land, kiezen voor islam boven het seculiere westen waarin zij zijn opgegroeid of al jaren verblijven. Indoctrinatie strekt verder dan een gemiddelde seculier durft te erkennen.
De intentie van de individuele mohammedaan, doet dus niet ter zake. Islam maakt geen onderscheid tussen goedwillende of slechtwillende moslims. Islam zet een ieder in, die gebruikt kan worden in de strijd de wereld te domineren. Goedschiks en kwaadschiks. Met goedwillende moslims en met  westerse autochtonen zonder realiteitsbesef die samen islam faciliteren, lijkt de oprukkende islamitische ideologie nog op weinig weerstand te stuiten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten