donderdag 14 maart 2013

Weapon of choice: information


Tijden veranderen. De wijze van oorlogsvoering verandert mee. Op verschillende plaatsen ter wereld wordt nog wel op een Leopard-tank gereden, maar gezien het afbreken van onze eigen krijgsmacht, is militair ingrijpen, niet langer de manier van handelen. Onze grondwet is ondergeschikt geraakt aan een megalomane ondemocratische bureaucratie op zoek naar een natie en er is geen bommetje aan te pas gekomen. Onze landsgrenzen zijn verdwenen en er is geen korps het bed uit gekomen om tot verdediging over te gaan. Er wordt etnocide gepleegd en de meerderheid blijft met een blik op oneindig doen alsof er niets aan de hand is.
Eigenlijk is informatie áltijd een weapon of choice geweest. Een wapen waar de gewone burger echter niet over beschikte. Er was de dorpsomroeper. Van welke komaf ook. Uit de staatskoker. Er was de krant. Welke krant ook. Uit de staatskoker. Er was het nieuws op tv. Welke zender ook. Uit de staatskoker. Draagvlak creëren, was eeuwenlang een fluitje van een cent voor de machthebbers. Waar dan ook ter wereld. Door ons onjuist of helemaal niet te informeren, is de EU ons stap voor stap opgelegd. Dusdanig subtiel, dat van weerstand nauwelijks sprake is geweest. Weapon of choice: (dis)information.
Hetzelfde gebeurt nu met betrekking tot islam. Maar wij hebben internet.
We leven in een informatietijdperk. Dankzij het internet, kunnen wij onszelf en elkaar als nooit te voren, uitstekend informeren. Het enige we nodig hebben, is een flink portie lef. Want meer weten, maakt iets los, diep van binnen. Wie voor feiten durft te gaan, beseft dat informatie het meest krachtige wapen is van onze tijd. Omdat we zogenaamd van de Tweede Wereldoorlog hebben ‘geleerd’ en ontwikkeld zijn tot ‘redelijke’ mensen, denk jij dat jouw generatie ontsnapt aan zijn bijdrage aan de strijd voor de vrijheid? Think again…
Islamitische leiders - of dit nu landsbestuurders, geleerden of zelfbenoemde imams zijn, extremistisch of gematigd - hebben allemaal één ding gemeen; Zij vinden islam perfect. Zij vinden de leer van Mohammed perfect. Je mag van hen de koran niet bekritiseren. Zij staan niet open voor ontwikkeling of verandering. En dus ook niet voor modernisering. Dat maakt alle pogingen van Christenen, Joden, ongelovigen en andere niet-moslims om toenadering te zoeken tot islam en samenwerking & co-existentie te realiseren met islam, gedoemd te mislukken. Dat maakt het gemakzuchtige ideaalbeeld, dat ‘islam vanzelf ook “een soort van verlichting” zal doormaken', een illusie. Het ‘reformeren’, moderniseren of veranderen van islam, is geen reëel doel van het westen. Er is iets fundamenteels mis met islam; een 20% religieus sausje over een 80% ideologie gegoten (die ieder aspect van het menselijk bestaan bepaalt).
Informatie is de grootste vijand van de islamitische overheersing. Daarom is onze vrijheid van meningsuiting een doorn in het oog van islam. Met die vrijheid kunnen wij onszelf en elkaar blijven informeren. (Het is gemakkelijk te denken dat ook moslims in bijvoorbeeld Saudi-Arabië zichzelf zullen informeren dankzij het internet, maar de mobiele app meest gedownload door vrouwen daar, is de koran in verschillende versies en kleuren. De meerderheid van de mohammedanen over hele wereld heeft niet de wil, islam te veranderen want islam is perfect. De leer van Mohammed is perfect. En het groepsdenken, maakt dat zij niet in staat zijn, als individu informatie te vergaren.) Gemakkelijk de realiteit blijven wegwuiven, is niet langer een optie.
We komen op voor de mensenrechten in minder ontwikkelde landen over de hele wereld, maar zien niet dat de mensenrechten in de meest ontwikkelde landen ter wereld, onder druk zijn komen te staan. Het is aan ons om de universele mensenrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting, te verdedigen. Our weapon of choice: information.
Informeer jezelf en deel je visie met anderen. Zoek de feiten en vind de argumenten. We hebben het zelf in de hand. Kennis is macht. Dat ben je de voorgaande generaties door de eeuwen heen én de komende generaties verschuldigd. Neem je verantwoordelijkheid.
Burgers hebben eindelijk hetzelfde wapen in handen, als de machthebbers eeuwenlang met alleenrecht hebben gehanteerd. We hoeven ons geen rad meer voor de ogen te laten draaien. Met informatie als bijzonder krachtig wapen, zijn wij in staat onze belangrijkste rechten en verworvenheden te verdedigen. Met dat krachtige wapen, kunnen wij iedere aanval afslaan. Neem het ter hand.
Our weapon of choice: INFORMATION.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten