donderdag 14 maart 2013

Islamitische raad van bestuur beschuldigd van discriminatie


In Denemarken wordt een raad van bestuur met een islamitische meerderheid beschuldigd van discriminatie. De woordvoerder van de lokale politie zegt dat moet worden vastgesteld welke motieven ten grondslag liggen aan het besluit van de raad van bestuur om een subsidie van 1.200 dollar (7.000 kroner) voor het organiseren van het jaarlijkse ‘Christmas Event’ af te wijzen, om vervolgens wèl in te stemmen met een budget van 10.000 dollar (60.000 kroner) aan subsidie voor een ‘islamic EID celebration, marking the end of ramadan’.  
Inmiddels is in heel Denemarken het debat losgebarsten over de rol van islam in het post-Christelijke Denemarken. Verhitte discussies en debatten waarbij de boosheid van de Deense bevolking voel- en zichtbaar is. Men is in Denemarken inmiddels dus zo ver dat islamisering niet langer ontkend en onbesproken kan blijven.
In het publieke debat in Nederland wordt vaak gezegd dat moslims geen meerderheid zullen vormen en we dus ook niet hoeven te filosoferen over wat er dan eventueel gebeurt met de westerse cultuur en samenleving. Maar hoe groot is de invloed van een minderheid? Er zou geen sprake zijn van islamisering. Maar is dat ook zo? Is dat een feit? Een zekerheid? In Denemarken heeft in ieder geval een aantal steden en gebieden inmiddels een islamitische meerderheid. Alsook islamitische no-go areas

Kokkedal is een woongemeenschap waar sprake is van een islamitische meerderheid. De subsidie voor het kerstfeest wordt afgewezen en het tienvoudige aan subsidie wordt wèl toegekend aan de organisatie van het ramadanfeest. Is hier sprake van discriminatie? En, als voor Christelijke tradities geen ruimte meer is, maar wel voor islamitische, opgelegd door een meerderheid van moslims, is hier dan sprake van islamisering?
"I think it is deeply alarming that our integration efforts are so ineffective that the moment there is a Muslim majority, we do away with good-old Danish traditions and introduce Muslim traditions instead. We are living in Denmark, and people have to adapt to the situation that applies here. We must not have a Denmark where Danish traditions disappear as soon as there is a Muslim majority." – Tom Behnke
In North Als, ook Denemarken, zien we overigens een ander tegenstrijdig fenomeen.Moslims die een aanvraag indienen voor economische ondersteuning om het kerstfeest te vieren. Men wijst vanuit islam de Christelijke en westerse tradities af, maar zolang het op enige manier in het voordeel kan worden gebruikt, weet men de weg te vinden.
Ondertussen in steeds meer kleinere en grotere gebieden in Europa, een meerderheid vormend. En wat kunnen we verwachten als er sprake is van een islamitische meerderheid in een bestuur of een gemeente? Vraag het de Deense bevolking. Zij laten ons zien hoe de nabije toekomst zich ontwikkelt. Zal de Deense politie tot de conclusie komen dat hier sprake is van discriminatie?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten