donderdag 14 maart 2013

Het goede voorbeeld van Eric Allen Bell volgen


Eric Allen Bell had zich voorgenomen een documentaire te maken over islamofobie, om voor eens en voor altijd duidelijk te maken, dat kritiek op islam voortkomt uit onwetendheid en angst. Kritiek op islam is niet nodig, is gebaseerd op vooroordelen en het komt vanzelf allemaal goed met het mohammedanisme. Alle religies en culturen zijn gelijk en verdienen respect. Op basis van deze insteek, zelf overtuigd hiermee de werkelijkheid weer te gaan geven, kreeg hij voldoende financiers achter zich en begon hij te filmen.
“Toegegeven: islamofobie bestaat, tót de feiten het tegendeel bewijzen. Iedereen kan bewijzen vinden. Het ligt allemaal voor het oprapen… Maar ik waarschuw je, dat het erg moeilijk wordt om jezelf daarna nog te overtuigen, dat het allemaal wel meevalt.” - Eric Allen Bell
Waar islamofobie geassocieerd wordt met onwetendheid, blijkt steeds opnieuw dat het ontbreken van islamkritiek juist hét signaal is van onwetendheid. Want wie naar de feiten durft te kijken en kennis durft op te doen van islam, voelt de noodzaak op te komen voor de universele rechten van de mens. Op te komen voor de verworven vrijheden. Dat overkwam Eric Allen Bell. Hij stond lijnrecht tegenover islamcritici en schreef honderden columns waarin hij dat bevestigt. Tot hij een documentaire ging maken dat hem keer op keer confronteerde met the inconvenient truth.
Vrienden verloren, vrijheid afgenomen, financiers kwijt. Ervaring en visie rijker. Kijk en luister:

Er staat inmiddels een prijs op zijn hoofd. Hij moet dood. Omdat hij feiten toont, die de islamitische wereld niet welgevallig is.
“The importance of studying Muhammad is found in the Koran itself. Over 30 times the Koran says that every human being is supposed to do everything in their life patterned after Muhammad. Then it turns around and says over 40 times that if you don’t do everything like Mohammed did it, you will go to hell. Everything has to be done the way Muhammad did. Muhammad is the perfect pattern of life for all peoples for all time.”
Waar mohammedanen het voorbeeld van Mohammed volgen, zullen zij die naar de feiten durven te kijken, het goede voorbeeld van Eric Allen Bell gaan volgen. Zoals Eric duidelijk aangeeft, gaat het hier niet om islamkritiek. Het gaat hier om het verdedigen van de mensenrechten. Het verdedigen van onze vrijheid. Vroeg of laat zal de meerderheid inzien, wat de visionaire minderheid hen nu probeert duidelijk te maken.
Eric Allen Bell heeft zich niet laten overtuigen door een islamcriticus. Eric is overtuigd door de feiten. Die hem geen andere keuze laten, dan opkomen voor de rechten van de mens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten