donderdag 14 maart 2013

Marokkaanse organisaties, het Thuisgevoel en Democratie


Bijna 90 Marokkaanse organisaties hebben samen een brief opgesteld en aan de Tweede Kamer gestuurd. Saamhorigheid alom, ten einde het Marokkanendebat te beïnvloeden. <--break->Of liever nog;  om te voorkomen dat een inhoudelijk debat over het mohammedanismeprobleem plaatsvindt. De Marokkaanse organisaties willen met het voorkomen van het debat, ‘waarborgen dat alle delen van de samenleving zich kunnen herkennen in het centrum van de democratie’. Kennelijk hoort het deel dat erkent dat er sprake is van een Marokkanen- en mohammedanismeprobleem, niet bij de samenleving (die we met zijn allen aan het maken zijn), in de optiek van de Marokkaanse organisaties. Ook is in hun optiek het voorkomen van een debat, blijkbaar het onderstrepen van democratie. Hiermee bevestigend, dat vanuit het mohammedanisme het begrip democratie wordt geaccepteerd noch begrepen.
“Geachte parlementariërs,
[…] U kunt kiezen uit twee opties om Wilders in zijn hemd te zetten.
(Ten eerste) Door weg te blijven bij deze verkiezingsbijeenkomst van de PVV! (Ten tweede) Mocht u toch uw moverende redenen hebben om mee te doen, dan heeft dat alleen zin wanneer u erin slaagt om het beoogde effect van Wilders volledig uit te schakelen.
[…] Uiteraard zal Wilders tenslotte - om de critici de mond te snoeren- ook oplossingen aandragen: keihard straffen en het land uitzetten.
[…] maatregelen […] Denk daarbij aan het succesvolle initiatief van hoofdcommissaris Nordholt in Amsterdam ongeveer twintig jaar geleden met ontspoorde Antilliaanse jongeren. […] Een strenge militaire aanpak in een kazerne.
[…] Doe niet weer een onderzoek. De problemen zijn sinds de jaren ‘80 over-onderzocht. Wat ontbreekt zijn niet de analyses van de problemen maar de juiste maatregelen.
[…] Of het debat een vloek dan wel een zegen wordt, is volledig aan u!”

Vanuit de leer van islam worden democratie en door de mens gemaakte wetten afgewezen en wordt de vrijheid van het individu miskend en neergeslagen. Opvoeding op basis van de leer van islam, is een anti-westerse opvoeding. Er wordt regelmatig gesteld, dat Marokkanen zich in Nederland niet thuis voelen vanwege de kritiek op het mohammedanisme. Eerder gesteld kan worden, dat Marokkanen zich in Nederland niet thuis voelen, omdat zij zijn opgevoed met de leer van islam, die hen meegeeft dat zij opgroeien binnen een cultuur waar zij niet thuishoren. Niet de kritiek op islam geeft Marokkanen het gevoel dat zij niet thuis horen binnen de westerse cultuur, maar de opvoeding op basis van de leer van islám, geeft hen het gevoel niet thuis te zijn in het westen. De leer van het mohammedanisme zegt Marokkanen niet alleen dat zij niet thuis horen in de westerse cultuur; de leer van islam zegt zelfs dat de westerse cultuur niet thuishoort in de wereld. Marokkanen groeien dus op met de overtuiging dat zij binnen een cultuur grootgebracht worden, die geen bestaansrecht heeft, waarmee geen rekening dient te worden gehouden en zelfs dient te worden bestreden.
In de brief aan de Tweede Kamer met de intentie het debat met betrekking tot het Marokkanen- en mohammedanismeprobleem in de kiem te smoren, schrijven de Marokkaanse organisaties dat Wilders critici de mond wil snoeren. Op 26 februari is de brief online gezet. De herinnering aan de dag exàct drie weken eerder, 5 februari 2013, onderstreept hoe onterecht de Marokkaanse organisaties stellen dat mensen met islamkritiek ánderen de mond snoeren. Het omgekeerde is de realiteit. Mensen met islamkritiek tracht men de mond te snoeren. Hetzij door bijvoorbeeld brieven zoals die van de Marokkaanse organisaties, hetzij op moorddadige wijze zoals bijvoorbeeld op vijf februari is onderstreept; Lees wat Lars Hedegaard vertelt over de aanslag op zijn leven, vanwege zijn visie en zijn mening. 
De Marokkaanse organisaties stellen dat Wilders - om critici de mond te snoeren - met oplossingen zal komen. Op zich een amusante stelling. Over de oorzaak van de problemen willen de Marokkaanse organisaties al niet praten, maar het aandragen van oplossingen, zoals hard straffen, is kennelijk ook niet goed en slechts bedoeld om ‘critici (Wilders-critici?) de mond te snoeren’. Opvallend is het feit de Marokkaanse organisaties zelf in de brief aangeven, een oplossing te zien voor het mohammedanismeprobleem in combinatie met criminaliteit, in een militaire aanpak in een kazerne. Is een militaire aanpak niet strenger (straffen) dan het huidige zieligheidsbeleid? Wellicht oppert men dit idee met het oog op het meer dapper maken van Marokkaanse criminelen
“Gaat de Kamer vanaf nu onze samenleving opsplitsen in verschillende etnische groepen die - al naar gelang van de agenda van Wilders- tegen elkaar uitgespeeld worden? Hebben we onze les uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog nog niet getrokken?”
Groot Moefti van Jeruzalem samen met Hitler in overleg.
Grootmoefti van Jeruzalem samen met Hitler
Schaamteloos misbruiken deze Marokkaanse organisaties de Jodenvervolging om een slachtofferrol aan te meten. Haarfijn inspelend op het sentiment dat tot op heden voorkomt dat er een diepgaand debat plaatsvindt over het islamprobleem. In geen enkele ideologie, naast het nazisme, zit de Jodenhaat zó diep geworteld als in het mohammedanisme. En uitgerekend vanuit islam maakt men aanspraak op het intense leed van de Joden door het in de islamwereld alom bejubelde nazisme.
De kern van de brief tekent zich met name door het willen saboteren van de democratie en door een oproep te doen, vooral niet méér onderzoek te doen naar de óórzaken van het Marokkanen- en mohammedanismeprobleem. Voorspelbaar, aangezien de Marokkaanse organisaties niet alleen slechts de belangen van Marokkanen behartigen, maar ook met name de belangen van het mohammedanisme voor ogen hebben. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten